Англійська мова

Home / Англійська мова

Англійська мова для дітей від 2 до 14 років

Навчання англійської у нашому центрі засноване на ігровій діяльності. За допомогою комплексного поєднання різних методик (Домана, Монтессорі, totalphysicalresponse-метод фізичного реагування) та ін.), а також інтерактивних та комунікативних методів навчання, частій зміні видів та форм діяльності протягом заняття ми легко зацікавимо дитину, і вона хотітиме вчити англійську!

Ми чуємо, бачимо, розмовляємо і навіть виконуємо творчі завдання іноземною мовою.

Пропонуємо курси Англійської мови

Мета:

 • познайомити дітей з англійською мовою, навчити сприймати її на слух та розуміти прослухане;
 • формувати правильну вимову слів та словниковий запас діток;
 • навчити діток розуміти та виконувати вказівки, а також формулювати прості речення за мовним зразком;
 • і найголовніше – формувати у дитини позитивне ставлення до англійської мови та підтримувати інтерес до її вивчення.

Кожна дитина – це потенційний геній, але здібності потрібно розвивати з перших років життя. Мозок дитини до трьох років здатний сортувати та засвоювати інформацію втричі швидше ніж мозок дорослої людини.

Вивчення іноземної мови – це перший крок дитини у мовний світ, в результаті чого діти збагачують своє уявлення про зовнішнє середовище, швидше розвиваються комунікативні та лідерські якості.

У нашому центрі діти занурюються в англомовне оточення. Спілкування з дітьми  здійснюється англійською мовою, що дозволяє значно розширювати лексичний запас у порівнянні зі стандартними заняттями. Сприйняття англійської мови супроводжується рухами, жестовими та пальчиковими іграми, малюнками та іграшками, що дає можливість повною мірою використати безперекладний метод навчання іноземної мови як «другої рідної».

Саме завдяки ігровій формі навчання у дитини формується позитивне ставлення до вивчення англійської мови. Кожне заняття розроблено з урахуванням вікових особливостей діток, що дає змогу педагогу застосовувати індивідуальний підхід у навчанні іноземної мови.

Мета:

 • збагачувати словниковий запас діток;
 • навчити діток розуміти зміст запитань та вчити відповідати на них
 • за мовним зразком;
 • формувати початкові мовні вміння, а також вміння робити описи предметів;
 • підготувати велику лексичну базу, що дасть змогу діткам у майбутньому вільно висловлюватись іноземною мовою;
 • підтримувати у дитини позитивне ставлення до англійської мови та інтерес до її вивчення.

У нашому центрі вивчення англійської мови  засноване на ігровій діяльності. За допомогою комплексного поєднання різних методик, а також інтерактивних та комунікативних методів навчання, частій зміні видів та форм діяльності протягом заняття ми легко зацікавимо дитину, і вона хотітиме вчити англійську!

Ми чуємо, бачимо, розмовляємо і навіть виконуємо творчі завдання іноземною мовою. Всі завдання побудовані у вигляді веселих ігор з використанням музики, ритмічних вправ і жестів.

Зміст курсу включає цікаві для дитини теми: іграшки, кольори, сім’я, тварини, одяг, свята і т.п. Після закінчення курсу навчання, отримані знання та набутий досвід дають можливість вступити до школи з мовним ухилом а в майбутньому вільно спілкуватися англійською.

Мета:

 • розширювати словниковий запас учнів;
 • засвоювати в мовленні основні граматичні та лексичні структури і вчити учнів користуватись ними;
 • формувати чітке уявлення про звуко-буквене співвідношення в англійській мові, що є основою успішного оволодіння навичками читання та письма;
 • підтримувати інтерес та позитивне ставлення до англійської мови.

Необхідною умовою подальшого оволодіння іноземною мовою є знайомство учня, а, пізніше, і вільне користування англійськими звуками і літерами. Це саме те, з чого ми починаємо даний курс – оволодіння звуко-буквеним співвідношенням, а також, як наслідок –навичками   читання.

Суттєво розширюється словниковий запас учнів і вміння висловлюватись англійською мовою. А нудні лексичні чи граматичні структури завдяки ігровому підходу до навчання перетворюються на захоплюючу пригоду.

Велику роль для комфортного навчання відіграють яскраві та цікаві підручники, розроблені британськими методистами для дітей (виробництва: Oxford, Longman, MacMillan та інші).

Мета курсу:

 • вивчити основні граматичні часи та структури, навчити їх розрізняти та правильно застосовувати;
 • збагачувати лексичний запас учнів, розвивати діалогічне мовлення;
 • пояснити практичне застосування граматичних явищ в англійській мові за допомогою використання прикладів з розмовної англійської мови.

Граматика англійської мови досить складна і заплутана. Матеріал подається найчастіше у неефективній формі: спочатку правила, які учні не розуміють, а потім приклади і кілька вправ. В результаті в учнів немає чіткого розуміння і логічного зв’язку «правило-приклад».

У нашому центрі заняття з граматики проходять за протилежним принципом: приклад з життя, певний діалог, де застосовується час чи граматичне явище, а далі пояснення чому в цій ситуації потрібно сказати саме так. У дітей виникає розуміння і прямий зв’язок із розмовною мовою, тобто ми навчаємо не лише сухих граматичних явищ, а вчимо граматично правильно висловлюватись.

Записатися на занятття